فوریه 20, 2018

چرا لکه جوهر سخت پاک میشود؟

قبل از مواجه و شستشوی جوهر درباره آن اطلاعات کسب کنیم در خیلی از مواقع پیش آمده است که خودکاری در جیب لباسمان هست و بر […]
فوریه 19, 2018

شگفت زدگی ژاپنی ها از تماشای فرش های ایران

شگفت زدگی ژاپنی ها از تماشای فرش های موزه ای ایران به نقل قالیشویی ادیب و  گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز ملی فرش ایران، […]
فوریه 18, 2018

۴۰ فرش صفوی همزمان با ۴۰ سالگی موزه فرش

۴۰ فرش صفوی همزمان با ۴۰ سالگی موزه فرش به نقل قالیشویی ادیب ومیزان به مناسبت چهلمین سالگرد موزه فرش ایران، ۴۰ فرش صفوی در این […]
فوریه 15, 2018

خطرات و اثرات مضر کپک در منزل بر انسان و حیوان

خطرات و اثرات مضر کپک بر انسان و حیوان و نحوه جلوگیری از آن به علتهای متفاوتی ممکن است قسمتی از فرش یا لباس و حتی […]