نوامبر 8, 2017

آتش‌سوزی گسترده در انبار فرش در امیریه شهریار

آتش‌سوزی گسترده در انبار فرش در امیریه شهریار آتش‌سوزی گسترده در انبار فرش واقع در یک باب واحد مسکونی در شهریار با تلاش آتش‌نشانان اطفا شد. […]