اخبارجالب فرش

حراج فرشهای دستبافت قدیمی در خانه همایش

به نقل از قالیشویی ادیب و گزارش ایلنا نمایشگاه و حراج تخصصی فرشهای دستبافت قدیمی در خانه همایش دایر گردیده است.

نمایشگاه-فرش-دستبافت-اخبار-قالیشویی-ادیبنمایشگاه-فرش-دستبافت-اخبار-قالیشویی-ادیب نمایشگاه-فرش-دستبافت-اخبار-قالیشویی-ادیب نمایشگاه-فرش-دستبافت-اخبار-قالیشویی-ادیبنمایشگاه-فرش-دستبافت-اخبار-قالیشویی-ادیب

منبع خبر:www.tnews.ir

… واحد تحقیق و توسعه کارخانه قالیشویی ادیب …

جهت ثبت سفارش آنلاین در هریک از شعبات قالیشویی ادیب همین حالا اقدام کنید.

سپتامبر 2, 2017

نمایشگاه فرشهای دستبافت قدیمی

حراج فرشهای دستبافت قدیمی در خانه همایش به نقل از قالیشویی ادیب و گزارش ایلنا نمایشگاه و حراج تخصصی فرشهای دستبافت قدیمی در خانه همایش دایر […]