ژانویه 13, 2018

تولید قالی

ضرورت رونق استفاده از رنگ‌زاهای طبیعی در تولید قالی به‌ نقل قالیشویی ادیب و گزارش خبرگزاری مهر به‌نقل از روابط‌عمومی پژوهشگاه میراث‌فرهنگی و گردشگری، حسن خاتمی […]