اختراع-قلم-قالیبافی

فوریه 10, 2018

اختراع قلم قالیبافی توسط یک ایرانی

مخترع ایرانی «قلم قالیبافی» خلق کرد به نقل قالیشویی ادیب از انا فرش دستگاه ابداعی «ماشین دستی قالیبافی» با ترکیبی از هنر فرش و نساجی، قادر […]