اکتبر 15, 2017

20هزار شغل در حوزه فرش وجود دارد

پیش بینی ایجاد ۲۰ هزار شغل در حوزه فرش به نقل قالیشویی ادیب و به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران، معاون اول رییس جمهور […]