دسامبر 27, 2017

اولین و قدیمیترین فرش جهان

اولین و قدیمیترین فرش جهان اولین فرش جهان به تعبیری همان قدیمیترین فرش میباشد که فرش پازیریک است.در مقالات آینده اولین قالیشویی جهان و ایران را […]