باکتری-قارچ-در-فرش

بیماری های خطرناک و پنهان در فرش

در منزل همه ی ما تجمع باکتری ها و میکروب و آلودگی در فرش بیشتر از مکانهای دیگر است و این امر نگرانی و خطرات جدی ممکن است به افراد خانواده وارد کند.بنابراین شستشوی فرش به طور منظم و قالیشویی صحیح کمک بسیار خوب و موثری به بهداشت خانواده و محیط زیست میکند.

عوامل میکروبی که در فرش وجود دارد و ما نمیبینیم

کپک و قارچ

یکی از خطرات جدی بهداشتی که وزارت بهداشت آن را بیان کرده است فرش میباشد.بیشترین مکانهایی که فرشهایش بیشتر آلودگی دارند در آشپزخانه و حمام و جلو درب ها است.

بنابراین همین قارچ ها و باکتری هایی که در فرش وجود دارد عامل شروع کننده ی آسم ، آلرژی ، بیماری های پوستی ، سردرد و گلودرد و .. میشود.

خطرات-فرش-قالیشویی-ادیب

یکی از موارد مهم این است که این قارچ و باکتری در فرش نمیماند و به سرعت در سراسر خانه پخش میشود.

آلرژی و آسم

هوای داخل منزل هم یکی از موارد مهم و آلرژی زا میباشد که ارتباط مستقیم با فرش دارد.

بزرگترین خطرات تهدید کننده حاصل از فرش که در فضای منزل پخش میشود شامل:خاک و سموم و مواد حساسیت زا هستند.

خطرات-فرش-قالیشویی-ادیب-2

از جمله موارد دیگر موجود در فرش :سوسک ها وغبار پنهان و شوره وانواع قارچ ها هستندو این موارد از عوامل تهدید کننده ی صاحبان منازل میباشد که آمار نشان میدهد از هر5نفر1نفر در کشور مبتلا به آلرژی یا آسم هستند.

 

… واحد تحقیق و توسعه کارخانه قالیشویی ادیب …

جهت ثبت سفارش آنلاین در هریک از شعبات قالیشویی ادیب همین حالا اقدام کنید.

سپتامبر 22, 2017

بیماری های خطرناک و پنهان در فرش

بیماری های خطرناک و پنهان در فرش در منزل همه ی ما تجمع باکتری ها و میکروب و آلودگی در فرش بیشتر از مکانهای دیگر است […]