فوریه 20, 2018

چرا لکه جوهر سخت پاک میشود؟

قبل از مواجه و شستشوی جوهر درباره آن اطلاعات کسب کنیم در خیلی از مواقع پیش آمده است که خودکاری در جیب لباسمان هست و بر […]
ژوئن 15, 2017

خطر شوینده های شیمیایی و معرفی پاک کننده های طبیعی

خطرات پاک کننده های شیمیایی و معرفی پاک کننده های طبیعی جایگزین در این مطلب مضرات برخی از پرخطر ترین شوینده های شیمیایی بیان شده و […]