سپتامبر 14, 2018
صنایع-دستی-فرش-ایران-قالیشویی-ادیب

صنایع دستی ما را خارجی ها بیشتر میشناسند؟

صنایع دستی که خارجی‌ها بهتر از خودمان می‌شناسند به نقل قالیشویی ادیب از ایسنا هنرمند یزدی با اشاره به این که گردشگران داخلی کمتر به سمت […]