بیمه-تامین-اجتماعی

ژوئن 12, 2018

حذف ۱۵۰هزار فرشباف از لیست بیمه تامین اجتماعی

حذف ۱۵۰هزار فرشباف از لیست بیمه تامین اجتماعی به نقل قالیشویی ادیب حذف ۱۵۰هزار فرشباف از لیست بیمه تامین اجتماعی روی پنجه پایش قد می‌کشد تا […]