جهیزیه-پروین اعتصامی

ناپدید شدن فرش جهیزیه پروین اعتصامی !

به نقل قالیشویی ادیب و گزارش رکنا  فرش جهیزیه پروین اعتصامی دچار سرنوشت نامعلومی شده است.

فرش ۱۲ متری که در موزه تبریز بود، مدتی است در سکوت کامل و بدون هیچ توضیحی غیب شده است.

 All Rights Reserved © گذاشتن رسانه صافی بر اساس گونه صافی بر اساس تاریخ جستجوی رسانه در حال بارگذاری 1 / 1 – فرش-جهیزیه-پروین-اعتصامی.jpg جزییات پیوست فرش-جهیزیه-پروین-اعتصامی

“واحد تحقیق و توسعه قالیشویی ادیب”

جهت ثبت سفارش آنلاین در هریک از شعبات قالیشویی ادیب همین حالا اقدام کنید.

اکتبر 22, 2017

ناپدید شدن فرش جهیزیه پروین اعتصامی !

ناپدید شدن فرش جهیزیه پروین اعتصامی ! به نقل قالیشویی ادیب و گزارش رکنا  فرش جهیزیه پروین اعتصامی دچار سرنوشت نامعلومی شده است.