شهرک صنعتی چرمشهر

ادیب
درب ورودی کارخانه
اکتبر 11, 2016
Untitled-15
سالن خشکن
اکتبر 12, 2016

شهرک صنعتی چرمشهر

Untitled-51