آسیب-آب-به-فرش

آب میتواند برای فرش یا مبل خطرساز باشد!

در این مطالب اثرات و آسیبهایی که آب میتواند به تنهایی به فرش وارد کند را بیان خواهیم کرد. و پس از طالعه این مطلب خواهیم دید چه موارد کوچکی میتوانند چه آسیبهای بزرگی وارد کنند که دز آن صورت قالیشویی مشکل میگردد.
(بیشتر…)