اخبار-قالیشویی

2017-09-05
کفپوش های سه بعدی عجیب و زیبا

کفپوش های سه بعدی عجیب و زیبا

[…]
2017-09-10

نمایشگاه فرش ماشینی در تهران

[…]
2017-09-14
فرش پازیریک

فرش پازیریک

[…]
2017-09-16

نوآوری در صنعت فرش کشور

[…]
2017-10-12

نمایش نخستین فرش‌های باغی قاجاری در کاخ گلستان

[…]
2019-03-08
دزدی-کارگر-قالیشویی

کارگر قالیشویی ۵۰ تخته فرش را دزدید

[…]
2019-07-22

بازار ۲۰۰ ساله فرش در اطراف حرم امام رضا (ع)

[…]
2019-09-14

طراحی فرش با نرم افزار پیشرفته

[…]