ازبین-بردن-بوی-لکه-ادرار

ازبین بردن لکه ی ادرار و مدفوع حیوانات خانگی

حیوانات خانگی دوست داشتنی هستند اما اغلب ممکن است دردسرهای فراوانی را داشته باشند. ممکن است جایی برای ادرار و یا خوابیدن آنها درنظر گرفته باشید اما به هردلیلی بسیار اتفاق می افتد که لکه هایی از ادرار و یا دستشویی آنها روی فرش یا مبل به جا میماند. چگونه قالیشویی و شستشو را انجام دهیم؟
(بیشتر…)