اشتغال-زایی-فرش

۲۰هزار شغل در حوزه ی فرش و قالیشویی

به نقل از قالیشویی ادیب و به گزارش روابط عمومی مرکز ملی فرش ایران؛ حمید کارگر در نشست بررسی وضعیت فرش کاشمر با بیان مطلب فوق اظهار کرد: براساس ابلاغ دولت، ۲۰ هزار شغل برای حوزه فرش دستباف پیش بینی شده که با توجه به ظرفیت تولید و عنایت ویژه به موضوع صادرات و البته با درنظر گرفتن پیش شرطها و الزامات آن، برای ایجاد ۴۰ هزار شغل نیز در این حوزه آمادگی داریم.
(بیشتر…)
2017-08-15

۲۰هزار شغل در حوزه ی فرش و قالیشویی

[…]