انتخاب-قالیشویی-خوب

فاکتورهای انتخاب یک قالیشویی حرفه ای

در بسیاری از مقالات سایت به صراتحت بیان شده است که مراقب و شستشوی دائمی فرش بسیار مهم است و باعث می شود هیچ وقت فرش نیاز به قالیشویی جدی نداشته باشد، این توصیه اکثر تولید کنندگان فرش است. کارشناسان توصیه می نمایند که سالانه فرش خود را برای شستشو به یک قالیشویی حرفه ای تحویل نمایید، جز مواردی که به علت کثیفی خاصی فرش دچار مشکل شده باید و نیاز به شستشوی جدی تری داشته باشد. و در این گونه موارد باید به دنبال یک قالی شویی حرفه ای بود که این اعمال را به طور منظم انجام دهد.
(بیشتر…)