تابلو-فرش-آذربایجان

ویژگیهای جالب تابلو فرش آذربایجانی

فرش آذربایجان باکیفیت و دارای ارزش هنری بالایی است و در جهان شناخته شده است. و برخی به عنوان یک سرمایه بزرگ از آن یاد میکنند. بنابراین اگر اطلاعاتی حتی مختصر درباره فرش داشته باشیم برای شستشو و قالیشویی آن سردرگم نخواهیم شد.
(بیشتر…)