به نقل قالیشویی ادیب از رتبه آنلاین مدیر عامل شرکت سهامی فرش ایران گفت: بازاریابی و فروش کالاهای بین‌المللی از طریق تبلیغات محیطی و رسانه‌ای که یکی از فاکتورهای فروش مستمر یک کالا بوده بنابراین اگر تبلیغات به تاروپود فرش دستباف ایرانی گره نخورد، رشد فروشی را شاهد نخواهیم بود.