تحریم-فرش-ایران

شکایت ایران از آمریکا به دلیل تحریم فرش دستباف

به نقل قالیشویی ادیب ، فرشته دست پاک در مصاحبه با رادیو با اشاره به اینکه قرار دادن فرش دستباف ایران در فهرست تحریم ها از سوی آمریکا مغایر با پروتکل های جهانی است، افزود: برای خروج فرش دستباف ایران از تحریم آمریکا در مجامع بین المللی اقامه دعوا شده است.
(بیشتر…)