تشخیص فرش دستبافت

چگونه تشخیص دهیم فرش دستبافت است؟

برای شروع خیلی دشوار است که شما متوجه شوید که یک فرش دستبافت یا یک فرش ماشینی را مشاهده می نمایید. با انجام تعدادی مراحل, شما می توانید فرش دستبافت ایرانی را شناسایی نمایید. تشخیص نوع فرش بسیار مهم است یکی از مهم ترین دلایل آن این است که وقتی فرشتان را به قالیشویی میدهید قبل از شستشوی فرش، از نوع فرش خود آگاهی داشته باشید و تنها به حرف دیگران اکتفا نکنید.
(بیشتر…)