درباره فرش چه میدانیم؟

فرشهای-جدید-تابلو-فرش-قالیشویی

درباره فرش چه میدانیم؟ در این مقاله اطلاعات جالبی درباره ی فرش ، قالیشویی و تاریخچه کوتاهی از ان و حتی تفاوت واژه های انگلیسی به کار رفته برای فرش نیز بحث خواهیم کرد.