تمیز کردن لکه چای روی فرش کرم رنگ

ازبین بردن لکه چای روی فرش کرم رنگ

لکه چای از جمله لکه هایی است که شاید همه یک بار تجربه آن را داشته باشند، با وجود آن که لکه چای به نظر لکه ی پیچیده و سختی به نظر نمی رسد اما زمانی که حتی مقدار اندکی از آن روی فرش،مبل و حتی لباس می ریزد باید با تکنیک های قالیشویی های حرفه اِی از بین بردن لکه چای روی فرش را آموخت، در غیر این صورت ممکن است برای همیشه لکه بماند.

(بیشتر…)