جلوگیری-از-پوسیدگی-فرش

جلوگیری از پوسیدگی فرش

فرشهایی که دچار پارگی،پوسدیگی و اندکی فاسد شدن پیش میرود، را دیگر میترسیم به قالیشویی بسپاریم.اما بهتر است بدانیم که چگونه با این فرشها برخورد کنیم تا هیچ نگرانی وجود نداشته باشد. فرش هم مانند هر کالای دیگری ممکن است به مرور زمان دچار پوسیدگی و افت گردد اما این هم برای هر کالا صادق است که اگر طبق اصول استاندارد خود آنهارا نگهداری کنیم نه تنها به مرور فاسد نمیشود بلکه زیبایی و ارزش خود را در طولانی مدت حفظ میکند.
(بیشتر…)
2018-07-10
جلوگیری-از-پوسیدگی-فرش-قالیشویی-ادیب

جلوگیری از پوسیدگی فرش

[…]