جهیزیه-پروین اعتصامی

ناپدید شدن فرش جهیزیه پروین اعتصامی!

به نقل قالیشویی ادیب و گزارش رکنا  فرش جهیزیه پروین اعتصامی دچار سرنوشت نامعلومی شده است.
(بیشتر…)