نحوه شستشوی لکه جا مانده از قیر یا چسب

نحوه شستشوی لکه به جا مانده از قیر یا چسب در مقالات گذشته با روشهایی جالب نحوه حذف لکه های چسبنده از جمله قیر را خواندیم تا اگر خواستیم بعد آن اقدام به قالی شویی کنیم و خیالمان از آن لکه راحت باشد.

نحوه حذف لکه چسبنده قیر از فرش

نحوه حذف قیر از روی فرش در منزل قیر ماده ای بسیار بادوام و چسبنده است و زمانی که حتی قطره ای از آن روی فرش بریزد شاید بسیار نگران شویم و با خود بگوییم دیگر فرشمان از دست رفته است. اما برای هرکاری همیشه راهی وجود دارد و ما هم روش قالیشویی اینگونه لکه […]