خشکشویی فرش ابریشمی

چگونه فرش ابریشمی را در منزل بشوییم؟

شاید برخی از افراد مهارت در قالیشویی و شستشوی فرش داشته باشند اما فرش ابریشمی به علت حساسیت و ظرافت خاصی که دارد نیاز به شستشوی خاصی دارد. بنابراین شستن این فرش نیاز به قوانین و اصول مشخصی دارد و بهتر است بدون آگاهی اقدام به قالی شویی اینگونه فرش ها نکنید.
(بیشتر…)