خطرات-فرش-کثیف

بیماری های خطرناک و پنهان در فرش

در منزل همه ی ما تجمع باکتری ها و میکروب و آلودگی در فرش بیشتر از مکانهای دیگر است بیماری های خطرناک و پنهان در فرش است و این امر نگرانی و خطرات جدی ممکن است به افراد خانواده وارد کند.بنابراین شستشوی فرش به طور منظم و قالیشویی صحیح کمک بسیار خوب و موثری به بهداشت خانواده و محیط زیست میکند.
(بیشتر…)