درباره-فرش

درباره فرش چه میدانیم؟

در این مقاله اطلاعات جالبی درباره ی فرش ، قالیشویی و تاریخچه کوتاهی از ان و حتی تفاوت واژه های انگلیسی به کار رفته برای فرش نیز بحث خواهیم کرد.
(بیشتر…)
2019-02-05
فرشهای-جدید-تابلو-فرش-قالیشویی

درباره فرش چه میدانیم؟

[…]