دستکاری فرش ایرانی

فرش ایرانی در حال آب شدن…

به نقل از قالیشویی ادیب: فردی هنرمند به نام ahmadfaig با استفاده از خلاقیت خود روی فرش های ایرانی تغیراتی به وجود آورد.

با اشکال به هم ریخته هنر خود را روی فرشهای سنتی آذربایجان به نمایش گذاشت به نحوی که تماشاگر احساس میکند فرش درحال آب شدن است.

(بیشتر…)
2017-07-05
فرش ایرانی عجیب و غریب میشود!

فرش ایرانی عجیب و غریب میشود!

[…]