روش شستن فرش ماشینی سفید

روش شستن فرش ماشینی سفید

فرش های روش و سفید نمای بسیار زیبایی به منزل می دهند، به صورتی که خانه و فضای مورد نظر راوسیع تر نشان می دهند، فرش ماشینی سفید و یا کرمی خریده ایم و اما فرشمان چرک یا کثیف شده و یا لکه های روی آن ایجاد شده است. چگونه قالیشویی را انجام دهیم؟ اگر می خواهید خود در منزل فرش ماشینی سفید را بشویید ادامه مطلب را مشاهده کنید.

(بیشتر…)
2019-06-09
روش شستن فرش ماشینی سفید

روش شستن فرش ماشینی سفید

[…]