زیباترین فرش جهان

زیبا ترین فرش جهان کدام است؟

زیباترین فرش جهان را حاکم هند برای آرامگاه حضرت محمد ص اهدا کرده است.(قالیشویی ادیب)

(بیشتر…)
2017-05-13

زیبا ترین فرش جهان کدام است؟

زیبا ترین فرش جهان کدام است؟