سس-پاستا

شستشوی لکه سس با آمونیاک

پس از شستشوی لکه سس که در مقالات قبلی انجام شد، در این مقاله با استفاده از آمونیاک نحوه قالی شویی این نوع لکه هارا خواهیم آموخت.
(بیشتر…)