شستشوی-آبمیوه-از-فرش-مبل

چگونه لکه آبمیوه را تمیز کنیم

با شلوغی و رفت و آمد و حرکت در زندگی هیچ کس نمی تواند از حوادث روزمره جلوگیری کند، اما راه هایی برایرهایی و حل آن ها وجود دارد، یکی از این مشکلات که اکثر افراد آن را تجربه کرده اند، آلودگی و کثیفی لسا. هر اندازه که مراقبب لباس،فرش های خود باشیم باز هم در شرایطی ممکن است کثیف و تحت آسیب قرار بگیرند. برای مقال تازه عروسی که فرش روشن دارد و به خوبی هم از فرش خود نگهداری می کند، اما ناگهان کودکی در حال نوشیدن آبمیوه مقداری از آن را روی فرش میریزد، در این زمان خانم ها نگران خواهند شد. در حالی که خود در منزل می تاونید به راحتی با ترفندهایی لکه آبمیوه را به راحتی از روی فرش یا لبا س پاک کنید. بنابراین ایجاد آلودگی و لکه طبیعی است و ممکن است بسیار اتفاق بیافتد. به طور کلی می توان تا حدی از به وجود آمدن آلودگی جلوگیری کرد اما اتفاقات ممکن است بیافتند مهم این است که بدانیم چگونه با آنها مقابله کنیم و چگونه قالیشویی یا شستشوی فرش و همینطور شستشوی مبل را  در حد گذران زندگی آگاه باشیم.
(بیشتر…)