روش متفاوت شستشوی فرش

روش متفاوت شستشوی فرش در این مطلب با استفاده از پاک کننده های آنزیم دار قدم به قدم نحوه ی شستشوی لکه هایی مانند: لکه ی استفراغ را خواهیم آموخت و قالیشویی را خود در منزل انجام خواهیم داد. (اینگونه لکه ها به دلیل امکان وجود باکتری باید با دقت شسته شوند.)