نحوه شستشوی لکه ی خط چشم از روی فرش

نحوه شستشوی لکه ی خط چشم از روی فرش ممکن است در حین استفاده از لوازم آرایشی مانند: خط چشم ناگهان از دست شما بیافتد. چگونه آثار به جای مانده را کاملا پاک کنیم تا قالیشویی به نحو احسن انجام گیرد.