فیلم تمیز کردن لکه چسب از فرش

پاک-کردن-لکه-چسب-از-فرش

فیلم تمیز کردن لکه چسب از فرش این مهم است که قبل از قالیشویی ، لکه های موجود روی فرش را ازبین ببریم درغیر این صورت لکه ها تثبیت خواهند شد. در این مطلب فیلم آموزشی درباره نحوه شستن و ازبین بردن لکه چسب از روی فرش است، اگر تمام مراحل موجود در فیلم را […]

چگونه چسب را از روی موکت یا فرش پاک کنیم؟

Glue stains on the carpet

چگونه چسب را از روی موکت یا فرش پاک کنیم؟ راه حل جدید و در دسترسی برای از بین بردن لکه چسب وجود دارد که در این مقاله خواهیم گفت چگونه چسب را از روی موکت و فرش پاک کنیم .ترفندها و تکنیک های جدید برای ازبین بدرن لکه چسب در کثری از ثانیه در […]