شستشو-مبل-چرم-با-الکل

رفع تغیر رنگ مبلمان چرم

برخی از افراد می گویند مبلمان چرم ما بد از مدتی استفاده کم رنگ شده  یا در حال تغیر رنگ است، چگونه بدون قالیشویی این تغیر رنگ را برطرف کنیم؟
(بیشتر…)