فرش کاغذی

فرش کاغذی

فرش کاغذی به نقل قالیشویی ادیب از گزارش خبرنگار باشگاه شبانه باشگاه خبرنگاران جوان، علاقه گانجان اِیالوادی به ساختن وسایل جدید از مواد ساده ای همچون کاغذ باعث شد تا به سمت ساخت یک فرش تمام کاغذی کشانده شود