شست و شوی -فرش

مشکلات فرشی که سست و شل شده

در این مقاله مسائلی که فرش در طی زمان دچار آن می شود را بررسی خواهیم کرد تا در صورت مواجه با آن بتوانیم از آسیبهای احتمالی فرش جلوگیری کرده و قالیشویی را به خوبی انجام دهیم.
(بیشتر…)