فرش-اذانگو-اصفهان

بافت نخستین فرش اذان‌گوی جهان در اصفهان

نخستین فرش اذان گوی جهان با دست های هنرمند زنان مددجوی خیریه نذر اشتغال اصفهان بافته می شود. به به نقل قالیشویی ادیب از گزارش پایگاه اطلاع رسانی چرام، تارها در پود تنیده می شود و هنری خلق می کند آسمانی، هنری که این روزها به فراموشی هم سپرده شده است. هنر دینی در هر قالب و شکلی که توجه همگان را نخستین فرش اذان گوی جهان با دست های هنرمند زنان مددجوی خیریه نذر اشتغال اصفهان بافته می شود.
(بیشتر…)
2017-09-26

اولین فرش اذان گو در جهان

[…]