هنر بدون ویترین فرش

هنر بدون ویترین فرش شهرکرد- ایرنا- صنایع دستی، ریشه در تاریخ و هویت فرهنگی ایرانیان دارد، اما مشکلات گریبانگیر این هنر طی سالیان متمادی موجب شده تا آثار تولیدی استان با مشکل نبود نوآوری در تولید و بازاریابی نامناسب مواجه باشد. به نقل قالیشویی ادیب و گزارش ایرنا، آموزش ضعیف، هزینه بالا در تولید فرش […]