زیباترین فرشهای روشن و سفید

بهترین-طرح-فرش-روشن

زیباترین فرشهای روشن و سفید فرشهای روشن و سفید زیبایی خاصی به فضای خانه میدهند و به علاوه باعث ایجاد انرژی خوبی میشوند. حتی در اتاقی کوچک فرش سفید یا بسیار روشن استفاده کنید ، اتاق را بسیار بزرگتر از حالت عادی نشان خواهد داد. اما در صورت کثیف شدن فرش،قالیشویی آن مشکل است.