چگونه شکستگی وتاخوردگی فرش را از بین ببریم؟

خشکشویی-فرش-اتو-کشی-قالیشویی-ادیب

چگونه شکستگی وتاخوردگی فرش را از بین ببریم؟ به مراتب از قالیشویی ها سوال میشود که چگونه فرشی که تاخورده را درست کرده و صاف کنیم؟ روشهای زیادی برای از بین بردن تاخوردگی فرش،شکستگی و گودی های فرش وجود دارد که یکی از روشهای آن در این مقاله ذکر شده است.