قالیشویی-فرش-کهنه

طریقه شستشوی فرش قدیی و کهنه

در مطالب گذشته نکات مهمی برای نگهداری فرش و جلوگیری از پوسیدگی فرش  بیان شد. اما در هر صورت ممکن است در حال حاضر با فرشی قدیمی ،پوسیده یا سالم اما بسیار آسیب پذیر و.. روبه رو باشیم. چگونه قالیشویی فرش کهنه،قدیمی،عتیقه ، ابریشم و.. انجام دهیم.
(بیشتر…)