قالیشویی پیشرفته

قالیشویی پیشرفته و مدرن چیست؟

در زمانهای گذشته مردم اغلب به قالیشویی ها کمتر اعتماد می کردند مگر اینکه تجربه خوبی داشتند و یا یکی از آشناهایشان در قالیشویی بودند. البته شاید این بی اعتمادی درست بود زیرا به کرات دیده می شد که فرش ها بعداز تحویل دچار آسیب، دچارتغیر رنگ، زرد و یا پاره می شدند. اما امروزه چرا مشتریان قالی شویی این میزان افزایش پیدا کرده است؟
(بیشتر…)