قالی از الماس اهدایی به حرم امام علی ع

قالی از الماس اهدایی به حرم امام علی ع به نقل قالیشویی ادیب: یکی از زیباترین فرشهای هان چندین سال گذشته توسط شاه عباس صفوی و ناصرالدین شاه به حرم حضرت امام علی ع اهدا شده است.