قالیشویی پیشرفته و مدرن چیست؟

قالیشویی پیشرفته و مدرن چیست؟ در زمانهای گذشته مردم اغلب به قالیشویی ها کمتر اعتماد می کردند مگر اینکه تجربه خوبی داشتند و یا یکی از آشناهایشان در قالیشویی بودند. البته شاید این بی اعتمادی درست بود زیرا به کرات دیده می شد که فرش ها بعداز تحویل دچار آسیب، دچارتغیر رنگ، زرد و یا […]