ترفند حذف لکه بتادین-2

ترفند حذف لکه بتادین اگر طبق مقاله قبلی(از بین بردن لکه بتادین روی لباس) ،خوب پیش رفته باشید تا اینجای کار لکه بتادین کمرنگ شده است. اگر به ترتیب این مراحل انجام دهیم لکه بتادین به خوبی پاک میشود و قالیشویی انجام میگیرد.اما در پاک کردن این نوع لکه ها زمان ، ترتیب و دقت […]